HIKE’N SAIL TÜRKİYE’NİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI

 

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK YÖNETİMİ VE YASAL UYUM

Misyonumuz

Misyonumuz, tüm paydaşları sürdürülebilirlik bilincine daha fazla destekleyerek sürdürülebilir bir toplum ve sürdürülebilir çalışma ortamını desteklemektir. Bunu gerçekleştirirken, doğal çevreye olan olumsuz etkileri en aza indirgemeye ve halkımıza ve topluma aktif bir katkıda bulunmaya özen göstereceğiz. Hike’n Sail, karbon ayak izini ve plastik kullanımını azaltarak, yerel endüstrileri ve yerel ürünleri destekleyerek, çalışanlar için demokratik bir ortam sağlayarak, cinsel kimlik ile ilgili çifte standart uygulamayı reddederek, başkalarının inancına saygı göstererek, yaban hayatını ve sokak hayvanlarını koruyarak, sürdürülebilir yaşamın farkındalığını yaratma ve sürdürülebilir turizm ilkelerini uygulama rolüne adanmıştır.

Sürdürülebilirlik Taahhüdü

Hike’n Sail Türkiye sürdürülebilirlik misyon beyanını ve politikasını tam olarak desteklemektedir. Sürdürülebilirlik ilerlememizi raporlamak, izlemek ve değerlendirmek için Travelife platformunu kullanacağız. Sürdürülebilirlik performansımızı (Travelife raporu aracılığıyla) her iki yılda bir (halka açık olarak) yayınlayacağımız konusunda taahhütte bulunuyoruz.

Sürdürülebilirlik Yönetimi ve Yasal Uyum

Hike’n Sail Türkiye, sürdürülebilirlik uygulamalarının sürekli olarak iyileştirilmesini taahhüt eder ve sürdürülebilirlik hedeflerimize ulaşmak için özel personel ve kaynaklarla sürdürülebilirlik politikamızın sürekli izlenmesi ve değerlendirilmesini gerçekleştirir.

Hike’n Sail Türkiye, insan kaynakları, insan hakları, çocuk hakları, arazi hakları, çevre yönetimi, yaban hayatı ve arazi kullanımıyla ilgili olarak yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası tüm düzenlemelere uyar. Yolsuzluk, rüşvet, zorla çalıştırma ve ayrımcılığa sıfır tolerans politikasını içeren katı bir Etik Kurallar Seti’ne göre davranır.

İÇSEL YÖNETİM: SOSYAL POLİTİKA VE İNSAN HAKLARI

Çalışanlar

Çalışanlarımızın, müşterilerimize anlamlı seyahat deneyimleri sunmak için en önemli varlığımız olduğunun farkındayız. Bu nedenle, aşağıdakileri koşulları sağlamak amacıyla net bir insan kaynakları politikası benimsemekteyiz:

 • Güvenli, sağlıklı ve sıcak bir çalışma ortamı
 • Tüm konularda yasalara uyum
 • Adil sözleşme koşulları, adil ücretlendirme
 • Sürdürülebilirlik, cinsel taciz ve işyerinde ve sektörde sömürü ve benzeri konularda eğitimlere katılma olanakları
 • Sürdürülebilirlik planlama faaliyetlerine katılım
 • Hike’n Sail Türkiye, çalışanlarının kariyerleri ile ilgili ve profesyonel gelişim faaliyetlerini desteklemektedir.
 • Hike’n Sail Türkiye, cinsiyet, ırk, milliyet, medeni durum, yaş veya din ayrımı gözetmeksizin tüm çalışanları ve yüklenicileri için aynı iş için adil ve eşit ücret ilkesine bağlıdır.
 • Hike’n Sail Türkiye, tüm çalışanların potansiyellerini ortaya çıkarabilecekleri güvenli, sağlıklı ve kapsayıcı bir iş yeri/çalışma kültürünün oluşturulmasına taahhüt etmektedir.
 • Hike’n Sail Türkiye, rüşvet, yolsuzluk, ayrımcılık ve insan haklarının ihlali, zorla çalıştırma, insan kaçakçılığı ve çocuk hakları da dahil olmak üzere her türlü yasa dışı faaliyete karşı sıfır hoşgörü politikasına bağlıdır.
 • Hike’n Sail Türkiye, bu taahhütleri tüm çalışma ortaklarından ve tedarikçilerden de beklemektedir.

İÇSEL YÖNETİM: ÇEVRE

Ofis Operasyonlarının Çevresel Yönetimi

 • Hike’n Sail Türkiye, çevresel etkiyi işletmemizin ayrılmaz bir parçası olarak yönetme konusunda kararlıdır.
 • Sürekli olarak çevresel performansımızı iyileştirmek için fırsatları araştırarak, yeni hedefler belirleyerek, ilerlemeyi ölçerek ve sonuçlarımızı raporlayarak (enerji, su, kağıt ve karbon salımı dahil olmak üzere), çevresel bütünlüğümüzden ödün vermeyeceğiz. Mümkün olduğunda ve kalitesi yeterli olması durumunda, sürdürülebilir tedarikçilerin ürünlerini tercih edeceğiz.
 • Atık hiyerarşisi yaklaşımını aşağıdaki aşamalarını takip edeceğiz.
  • Rededet
  • Azalt
  • Yeniden kullan.
  • Farklı bir amaçla kullan.
  • Geri dönüştür.
 • Çevresel sorumluluk bilincini çalışanlarımız ve paydaşlarımız arasında yaygınlaştıracağız
 • Işık, gürültü ve toprak, su veya hava kirleticileri de dahil olmak üzere kirliliği en aza indirgeyecek ve herhangi bir toksik veya tehlikeli madde kullanımından kaçınacağız.

Ofis Operasyonlarının Karbon Yönetimi

 • Hike’n Sail Türkiye, karbon ayak izimizi azaltmaya ve yakıt tüketimimizi mümkün olduğunca azaltmaya taahhüt etmektedir:
 • Karbon ayak izini ölçmek ve mümkün olduğunca azaltmak
 • Mümkün olduğunda uzaktan çalışmayı teşvik etmek ve mümkün olmadığında, çalışanların çevre dostu taşıma yöntemlerini kullanarak karbon ayak izlerini sınırlamalarını kolaylaştırmak.
 • Kalan doğrudan ve dolaylı seyahat ve fosil enerji kullanımından kaynaklanan karbonu Tomorrow’s Air aracılığıyla dengelemek.
 • Enerji verimi yüksek ekipman ve cihazlar kullanmak.

Arazi Kullanımı

Hike’n Sail Türkiye ofisleri, kentsel alanda yer almaktadır ve işletme faaliyetlerinde yerel arazi kullanımı yasalarına uygun hareket etmektedir, yerel kültürel ve doğal kaynaklara saygı gösterir ve sürdürülebilir mimari ve tasarıma öncelik verir.

 

GENEL TEDARİKÇİLER POLİTİKASI

 • Hike’n Sail Türkiye, hizmet sağlarken kaynaklarını sorumluluk bilinci ile seçmeyi taahhüt etmiştir ve toplum, kültür ve doğa üzerinde mümkün olduğunca zararlı etkilerden kaçınır. Tedarikçilerimizden de aynı düzeyde sorumlu davranmalarını ve bunu taahhüt etmelerini bekliyoruz.
 • Hike’n Sail Türkiye, sürdürülebilirliğe yönelik şirket taahhüdünü paylaşan iş ortaklarıyla çalışmayı tercih eder. Bu, iş politikalarının ayrılmaz bir parçası olarak yazılı bir sürdürülebilirlik beyanına veya açık bir sürdürülebilirlik politikasına sahip ortakları tercih ettiğimiz anlamına gelir.
 • Hike’n Sail Türkiye, yerel kişilerin sahip olduğu veya yerel kişilerce yönetilen, yerel ve mevsimlik ürün ve hizmetler kullanan, yerel topluluğa istihdam sağlayarak ve adil çalışma koşulları sunarak yerel topluluğa fayda sağlayan destinasyonlardaki tedarikçilerle çalışmayı tercih eder.
 • Mümkün olduğunda, Hike’n Sail Türkiye, turizmle ilgili uluslararası tanınmış (GSTC akredite) sertifikasyonlara veya B Corp veya ISO gibi diğer sürdürülebilirlik sertifikasyonlarına uyumlu olan iş ortaklarını seçmeyi tercih eder.
 • Hike’n Sail Türkiye, tedarikçilerinin şu sorumlu iş uygulamalarına uymasını bekler:
  • Tüm yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası düzenlemelere uyma
  • İşçi hakları, çocuk hakları ve kadın hakları dahil olmak üzere tüm insan haklarına saygı gösterme
  • Adil istihdam koşullarına bağlılık
  • Yolsuzluk, rüşvet, tehdit ve ayrımcılık politikalarına uyma
  • Turizm aracılığıyla çocukların (cinsel) sömürüsünü engelleme
  • Çevreyi ve doğal kaynakları koruma
  • Yerel toplulukların çıkarlarını gözetme
  • Hike’n Sail Türkiye’nin çıkarlarını gözetme

Çalışma İlke Ve Kuralları ile belgemize bu linkten ulaşabilirsiniz: [doküman/websitesi bağlantısı].

 • Hike’n Sail Türkiye, tedarikçilerimizin Etik Kurallarımıza uymasını beklemekte olup, rüşvet, yolsuzluk, ayrımcılık ve insan haklarının ihlali gibi eylemlerle Etik Kurallarımızı ihlal eden tedarikçilerle ilişkileri derhal sonlandırır.
 • Hike’n Sail Türkiye, tedarikçilerine sağlam sosyal ve çevresel uygulamaları benimsemeleri ve karbon ayak izlerini en aza indirmeleri konusunda farkındalık yaratır.
 • Hike’n Sail Türkiye, tedarikçileriyle aktif bir şekilde işbirliği yaparak sürdürülebilirlik performanslarını geliştirir. Tedarikçilerimize sürdürülebilirlik hakkında sürekli olarak bilgi edinmelerini teşvik eder ve bu öğrenme sürecini sağlar/destekler.
 • Hike’n Sail Türkiye, tedarikçilerimiz ve iş ortaklarımızla iletişim kanallarını açık tutar ve özellikle sürdürülebilirlik konusunda her zaman her konuda geri bildirimleri teşvik eder.

ULAŞIM

 • Hike’n Sail Türkiye, sadece Hike’n Sail Türkiye’nin Etik Kurallarına uyan ulaşım sağlayıcıları ile çalışır.
 • Ulaşımın ile tercihlerini belirlerken, Hike’n Sail Türkiye, mesafe, fiyat, rota ve konfor gibi faktörleri dikkate alarak, destinasyona seyahat etmek için mevcut en çevre dostu seçenekleri tercih etmeyi taahhüt eder.
 • Hike’n Sail Türkiye, ulaşımdan kaynaklanan sera gazı emisyonlarını azaltma ve en çevre dostu ulaşım seçeneklerini seçme konusunda net kurallar uygulamıştır. Bu önlemler şunları içerir:
  • Kısa mesafeli seyahat destinasyonları için hava yerine kara ulaşımını tercih etmek
  • Destinasyonlarda toplu taşıma seçeneklerini kullanmak
  • Grup büyüklüklerine uygun araçlar kullanmak ve en verimli araçları kullanmak.
 • Hike’n Sail Türkiye, ulaşımla ortaya çıkan kaçınılmaz sera gazı emisyonlarını ölçmek ve sıfırlamak etmek için bir sistem kullanır. Sıfırlama maliyetleri tur fiyatına eklenir.

 

KONAKLAMA

 • Hike’n Sail Türkiye, sadece Hike’n Sail Türkiye’nin Etik Kurallarına uyan konaklama yerleriyle çalışır.
 • Hike’n Sail Türkiye, bir konaklama işletmesinin sürdürülebilirlik uygulamalarını, sürdürülebilirlik yönetimini ve sosyal ve çevresel etkisini dikkate alarak değerlendirir.
 • Hike’n Sail Türkiye, arazi kullanımına saygı gösteren, yerel mimari, gelenek ve görenekleri saygılı bir şekilde yansıtan konaklama yerlerini tercih eder.
 • Konaklama kararlarında tercihlerimiz şunlardır:
 • Yerel olması
 • Otantik mimari, yerel ambiyans, özel konum
 • Sürdürülebilir özelliklere sahip olarak sertifikalandırılmış konaklama yerleri.
 • Hike’n Sail, destinasyondaki konaklamaların sürdürülebilirlik uygulamalarına dahil olmalarını teşvik eden girişimleri desteklemektedir.

 

ETKİNLİKLER VE GEZİLER

 • Hike’n Sail Türkiye, sadece Hike’n Sail Türkiye’nin Etik Kurallarına uyan gezi sağlayıcılarıyla çalışır.
 • Hike’n Sail Türkiye tarafından yürütülen veya adına gerçekleştirilen tüm geziler ve etkinlikler yerel geleneklere, kültürel bütünlüğe ve doğal kaynaklara saygı gösterir.
 • Hike’n Sail Türkiye, insanları, doğayı, çevreyi veya su ve enerji gibi doğal kaynakları zarar veren geziler sunmamayı taahhüt eder.
 • Hike’n Sail Türkiye, yerel topluluklara fayda sağlayan, hayvan haklarına saygı gösteren ve çevre korumasını destekleyen gezileri ve etkinlikleri tercih eder.
 • Hike’n Sail Türkiye’nin, Hike’n Sail Türkiye tarafından sunulan veya adına gerçekleştirilen çevre ve kültür açısından hassas geziler için net kuralları ve Etik Kuralları vardır. Bu kurallar hem misafirlere aktif olarak iletilir hem de gezileri düzenleyen sağlayıcılara ve rehberlere dağıtılır ve uygulanır.
 • Hike’n Sail Türkiye, gezilerin ve cazibe merkezlerinin sürdürülebilirlik konusunda öğrenme ve yönetim fırsatları sunar, bunun bir parçası olarak gezilerin ve cazibe merkezlerinin çalışanlarına Travelife çevrimiçi öğrenme ve raporlama platformuna ücretsiz erişim sağlar.
 • Hike’n Sail aşağıdaki kriterlere bağlıdır:
 • Gezi alanlarının yaygınlaştırılması. Gezi deneyimleri belli başlı yerlerle sınırlamayın. Az bilinen ve ziyaret edilen rotaları keşfedin.
 • Otantik deneyimler sunun. Yerel halkla yemek yiyin ve pişirin. Kültürel çeşitliliğe açık olun. Yerel kültür ve halk sanatlarıyla etkileşimde bulunun.
 • Rehberleri eğitin ve rehberlerin müşterilere, ziyaret ettiğimiz alanların doğal ve kültürel mirasını korumaları için eğitim vermesine izin verin. Doğal olun.
 • Turist tuzaklarından ve aşırı ticarileştirilmiş turistik cazibe merkezlerinden kaçının.
 • Zincir otelleri ve her şey dahil tatil köylerini tercih etmeyin.

TUR REHBERLERİ, YEREL TEMSİLCİLER VE REHBERLER

 • Hike’n Sail Türkiye, nitelikli yerel rehberler, taşıyıcılar, şoförler veya diğer yerel personel işe almayı, onlara yaşanabilir ücretler ödemeyi ve güvenli ve adil çalışma koşulları sağlamayı taahhüt eder. Hike’n Sail Türkiye adına yerel personel işe alan tedarikçilerden de aynısını bekleriz.
 • Hike’n Sail Türkiye, rehberlerin misafirlerle destinasyonun sosyo-kültürel ve çevresel bağlamı arasındaki aracılar olduğunu iyi biliyoruz. Bu nedenle, Hike’n Sail Türkiye tarafından işe alınan veya tur düzenleyen tüm rehberlerin düzenli olarak eğitildiğinden ve destinasyonun sürdürülebilirlik konularında bilgi sahibi olduğundan emin oluruz.
 • Rehberlerimiz, çocukların turizmde cinsel istismarının önemli bir konusu üzerinde özel olarak eğitilmiştir.
 • Hike’n Sail Türkiye, rehberlere sürdürülebilirlik konularında öğrenme fırsatları sunar, bunun bir parçası olarak rehberlere Travelife çevrimiçi öğrenme platformuna ücretsiz erişim sağlar.

DESTİNASYONLAR

Sürdürülebilir destinasyonlar

 • Hike’n Sail Türkiye, sürdürülebilirliği topluluk ve destinasyon gelişiminin ayrılmaz bir parçası olarak benimseyen destinasyonlarda çalışmayı tercih eder.
 • Hike’n Sail Türkiye, aşırı turizmden kaçınmak için ziyaretçileri ikincil veya daha az bilinen turistik bölgelere yönlendirmeyi amaçlar.

Yerel topluluklara katkı / yerel ekonomik ağ

 • Hike’n Sail Türkiye, faaliyet gösterdiğimiz destinasyonlara olumlu bir katkı yapmayı taahhüt eder ve bunu aşağıdaki yollarla gerçekleştirir:
  • Yerel ve sorumlu kaynak sağlama, yerel ve geleneksel sanat ve kültürü destekleme
  • Misafirleri sorumlu alışveriş yapmaya teşvik etme ve yasadışı / yasak / yasaklanmış hediyeler konusunda bilgilendirme
  • Destinasyonun sürdürülebilir turizm gelişimine katkıda bulunmak için diğer yerel turizm paydaşlarıyla işbirliği yapma [yerel yönetim, diğer turizm işletmeleri, akademik kurumlar ve topluluk grupları gibi]
  • Tüm insan haklarına (çocuk hakları, kadın hakları, çalışma hakları vb.) ve arazi haklarına saygı duyma ve bunları savunma.

Destinasyonlarda çevresel koruma

 • Hike’n Sail Türkiye, faaliyet gösterdiğimiz destinasyonlarda çevresel korumaya taahhüt eder ve bunu aşağıdaki yollarla gerçekleştirir:
 • Doğal kaynakların bütünselliğini güvence altına almak.
 • Misafirlere sorumlu seyahat ve sorumlu ziyaretçi davranışı prensipleri hakkında bilgi verme.

MÜŞTERİ İLETİŞİMİ VE KORUMA

Gizlilik

 • Müşteri koruması önceliğimizdir. Bu nedenle, müşterilerin ve verilerinin korunduğundan emin olmak için açık bir gizlilik politikası [belge / web sitesi bağlantısı] sürdürüyoruz:
 • Tüm yasal gerekliliklere uyum sağlama
 • Müşterilerin ve verilerinin korunması
 • Müşterilerin bilgilerinin nasıl kullanıldığını bilmeleri

Pazarlama ve iletişim

 • Hike’n Sail Türkiye, her durumda ve her zaman dürüst olmayı hedefler. İletişimlerimizde iddia ettiğimiz ürün ve hizmetler sunarız.
 • Açık veya zımni taahhütlerimize sadık kalırız ve verdiğimiz sözleri yerine getiririz.
 • Yeşil aklamaya (Greenwashing) karşıyız ve sürdürülebilirlik iddialarımızın arkasında %100 dururuz.
 • Pazarlamada kapsayıcı ve temsilci olmayı hedefler ve her zaman kültürel, dini ve etnik hassasiyetleri göz önünde bulundururuz.

Sürdürülebilirlik iletişimi

 • Müşterilere seyahatlerinin sosyal ve çevresel etkisi hakkında bilgi verilir ve sürdürülebilir seçimler yapabilecekleri konusunda eğitilirler, bunlar şeffaf iletişimle şunları içerir:
 • Sertifikalı konaklamalar
 • Seyahatlerinin CO2 emisyonlarının sıfırlanması
 • Yerel topluluklara ve çevre korumasına fayda sağlayan etkinlikler ve geziler
 • Sorumlu alışveriş.

Müşteri deneyimi

 • Şirket, tüm müşteri deneyimlerinin olumlu olmasını hedefler ve müşteri memnuniyetini sağlamak için sıkı sağlık ve güvenlik, pazarlama ve gezi politikalarını izler. Bu politikalar belirli konuları (ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) kapsar:
 • Sağlık ve Güvenlik
 • Acil durum prosedürleri
 • Gizlilik
 • Grup sayıları
 • Karbon emisyonları ve sıfırlama
 • Ulaşım
 • Alışveriş
 • Cinsel istismar
 • Turizmde çocuklar
 • Memnuniyet ve Şikayetler
 • Hike’n Sail Türkiye, müşterilerimizle iletişim kanallarını açık tutar ve her zaman herhangi bir konuda geri bildirim almaya teşvik eder.

İLETİŞİM / SORUMLU KİŞİ

Tüm personel bu politikanın sahipliğinden ve uygulanmasından sorumludur. Bu politikanın uygulanması, Sürdürülebilirlik Koordinatörü Liliana Rios Santana tarafından yönlendirilecektir ve kendisine sustainability@hikeandsail.com adresinden ulaşılabilir.

GEÇERLİLİK TARİHİ

Bu bildiri 1 Nisan 2023 tarihinden itibaren geçerlidir.

GÜNCELLEME TARİHİ

Bu bildiri 12 Mart 2023 tarihinde güncellenmiştir.

Bu bildiri 12 Mart 2024 tarihine kadar güncellenecektir.